Whitney Houston at 2011 Pre-GRAMMY Gala

February 12, 2011 -- 10:34 pm PST